Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások

Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások és szakrendelési tevékenység köre:

 • a dolgozók munkaköri alkalmasságának - előzetes és időszakos- orvosi vizsgálata és véleményezése, elbírálása,
 • a munka és munkakörnyezet rizikótényezõinek feltárása, ezzel kapcsolatos szaktanácsadás
 • a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzése (szűrése), gondozása,
 • közegészségügyi veszélyeztetés kockázatával járó munkakörben (pl. élelmezésben) foglalkoztatottak vizsgálata,
 • hivatásos gépjárművezetői és lőfegyvertartási alkalmasság orvosi elbírálása (a mindenkori érvényes jogszabályi díjazás ellenében)
 • megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációjában történő közreműködés,
 • közreműködik a munkahelyi elsősegélynyújtás oktatásában, megszervezésében és az elsősegélynyújtók irányításában, ellenőrzésében,
 • rendszeresen ellenőrzi az üzem szociális létesítményeit és a munkahelyi étkeztetést,
 • tervezési és munkaszervezési szaktanácsadás,
 • új anyagok, technológiák, munkafolyamatok elõzetes munkaegészségügyi véleményezése,
 • a munka és a munkakörnyezet dolgozóhoz történõ adaptálása érdekében ergonómiai tanácsadás,
 • fokozottan balesetveszélyes munkahelyen vagy munkakörben
 • szakmunkástanulók és szakmai (át-) képzésre jelentkezők előzetes, alkalmassági vizsgálata, elbírálása,
 • külföldön munkát vállalók alkalmasságának véleményezése és igazolása,
 • tartós betegállomány vagy műtét után munkába lépők alkalmasságának elbírálása,
 • munkaviszony megszűnésekor ún. "záróvizsgálat" elvégzése és igazolása,
 • fellebbezés esetében másodfokú munkaalkalmasság elbírálás,
 • vitás, peres, kártérítési, járadék- stb. ügyekben foglalkozás-egészségügyi szakvélemények adása,
 • másodfokú szakmai elbírálások,
 • közhasznú ill. munkanélküliek kiközvetítése előtti alkalmassági vizsgálatok, tanfolyamokra való beiskolázás előtti alkalmasság elbírálása